biography blue red yellow contact

"Ik zie kunst als iets persoonlijks, maar nodigt wel uit tot contact van mens tot mens. Ik leg menselijke omgang figuratief vast in sprekende kleuren. Figuren en omgeving laat ik versmelten tot een visionaire eenheid, die uitnodigt tot een zich betrokken voelen bij de voorstelling. Ik meng de olieverf direct op het doek waardoor vele overgangen en nuanceringen ontstaan. De voorstelling spreekt voor zichzelf, de titel kan steunen en de toeschouwer ontwerpt zijn eigen verhaal."

"To me, art is very personal. It invites people-to-people contact. I portray human contact figuratively in striking colours. I blend figures and environment into a visionary whole, an invitation to feel part of the portrayal. I mix my oils directly on the canvas, which creates numerous transitions and nuances. The portrayal speaks for itself, supported by the title and the viewer designs his or her own story."